สืบสานพระราชปณิธาน "การศึกษาไทย"

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่เกี่ยวกับการศึกษา หนังสือชุดช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง โดยนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

Call No. : 923.1593 ม83ส 2560
Publisher : หนังสือชุดช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง โดยนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
Published Date : ฉ.1-ฉ.3
Page : 81
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000015723 สืบสานพระราชปณิธาน "การศึกษาไทย" On shelf  Login 
0000015724 สืบสานพระราชปณิธาน "การศึกษาไทย" On shelf  Login 
0000015725 สืบสานพระราชปณิธาน "การศึกษาไทย" On shelf  Login 

MARC Information

041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ม83ส 
050 b : Publish Year 
2560 
050 b : Item/Issue No. 
ฉ.1-ฉ.3 
245 a : Title 
สืบสานพระราชปณิธาน "การศึกษาไทย" 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
หนังสือชุดช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง โดยนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 
300 a : Total pages 
81 
520 a : Description 
หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่เกี่ยวกับการศึกษา หนังสือชุดช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง โดยนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.