84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน นำเสนอด้วยการประมวลพระราชดำรัส และพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงงานในพื้นที่ต่างๆกระจายอยุ่ทุกภูมิภาคของประเทศ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Call No. : 923.1593 ส6ป 2560
Publisher : สำนักงาน กปร.
Published Date : ส6ป
Page : 200
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000015113 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน On shelf  Login 
0000015114 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน On shelf  Login 
0000015115 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน On shelf  Login 
0000015116 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน On shelf  Login 
0000015117 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786167888262 
041 a : Language 
ไทย 
050 b : Item/Issue No. 
ฉ.1-ฉ.5 
050 b : Publish Year 
2560 
050 b : Author ID 
ส6ป 
050 a : Classification No. 
245 a : Title 
84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กปร. 
260 c : Date of publication 
2560 
300 a : Total pages 
200 
350 a : Price 
520 a : Description 
84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน นำเสนอด้วยการประมวลพระราชดำรัส และพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงงานในพื้นที่ต่างๆกระจายอยุ่ทุกภูมิภาคของประเทศ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.