สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนาเพื่อปวงประชาสุขศานต์

นำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักการทรงงาน แนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนประโยชน์สุขที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน จากผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

Call No. : 923.1593 ส287ส 2555
Publisher : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Published Date : ฉ.1-ฉ.6
Page : 303
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000000093 สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนาเพื่อปวงประชาสุขศานต์ On shelf  Login 
0000011479 สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนาเพื่อปวงประชาสุขศานต์ On shelf  Login 
0000011651 สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนาเพื่อปวงประชาสุขศานต์ On shelf  Login 
0000012634 สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนาเพื่อปวงประชาสุขศานต์ On shelf  Login 
0000014276 สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนาเพื่อปวงประชาสุขศานต์ On shelf  Login 
0000014323 สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนาเพื่อปวงประชาสุขศานต์ On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9789749769010 
041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ส287ส 
050 b : Publish Year 
2555 
050 b : Item/Issue No. 
ฉ.1-ฉ.6 
245 a : Title 
สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนาเพื่อปวงประชาสุขศานต์ 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
260 c : Date of publication 
2555 
300 a : Total pages 
303 
350 a : Price 
520 a : Description 
นำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักการทรงงาน แนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนประโยชน์สุขที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน จากผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.