เนื้อหาในหนังสือกล่าวถึงพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีพระราชปณิธานที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยในฐานะคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาตลอดระยะเวลาเกือบ 70 ปี ด้วยพลังแห่งรักที่มีต่อแผ่นดินและประชาชนชาวไทย ภาพ : ฝ่ายช่างภาพส่วนพระองค์ สำนักพระราชวัง

Call No. : 923.1593 ว446ด 2548
Publisher : ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้น
Published Date : ฉ.1-ฉ.5
Page : 210
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000000055 ด้วยพลังแห่งรัก On shelf  Login 
0000012448 ด้วยพลังแห่งรัก On shelf  Login 
0000012449 ด้วยพลังแห่งรัก On shelf  Login 
0000012450 ด้วยพลังแห่งรัก On shelf  Login 
0000012451 ด้วยพลังแห่งรัก On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9749338707 
041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ว446ด 
050 b : Publish Year 
2548 
050 b : Item/Issue No. 
ฉ.1-ฉ.5 
245 a : Title 
ด้วยพลังแห่งรัก 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้น 
260 c : Date of publication 
2548 
300 a : Total pages 
210 
350 a : Price 
520 a : Description 
เนื้อหาในหนังสือกล่าวถึงพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีพระราชปณิธานที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยในฐานะคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาตลอดระยะเวลาเกือบ 70 ปี ด้วยพลังแห่งรักที่มีต่อแผ่นดินและประชาชนชาวไทย ภาพ : ฝ่ายช่างภาพส่วนพระองค์ สำนักพระราชวัง 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.