Admin Chue
21 Oct 2020

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เรียนรู้ตามรอย สมเด็จย่า

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าในนิทรรศการ “คิดถึง...สมเด็จย่า” ครั้งที่ 23 ภายใต้ชื่องาน “In Her Thoughts” หรือ “ในความคิด...คำนึง” ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2563 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า นิทรรศการ “คิดถึง...สมเด็จย่า” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2539 และได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับในปีนี้เป็นครั้งที่ 23 นับเป็นวาระพิเศษครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ 10 รอบปีชวดนักษัตร และ 25 ปีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จย่า นิทรรศการในปีนี้จึงจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “In Her Thoughts” หรือ “ในความคิด...คำนึง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและย้อนรำลึกถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระจริยวัตร ที่ได้ทรงเรียนรู้ทั้งจากบุคคลที่ทรงใกล้ชิด สังคมที่ทรงดำรงพระชนม์ชีพ รวมทั้งอิทธิพลจากนักคิด นักปรัชญา และตำราวิชาการต่างๆ ที่มีส่วนหล่อหลอมจนกลายเป็นทักษะชีวิต ทักษะทางอารมณ์และสังคมมาตลอดพระชนม์ชีพ ซึ่งไฮไลต์ภายในงานได้มีการจำลองสมุดเลกเชอร์ลายพระหัตถ์ภาษาฝรั่งเศสของสมเด็จย่ามาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมเป็นครั้งแรกด้วย นอกจากนี้ ภายในนิทรรศการยังจัดจำหน่ายสินค้าจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Doi Tung Café และผลิตภัณฑ์จาก Doi Tung Lifestyle รวมถึงจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์
สำหรับนิทรรศการในครั้งนี้นำเสนอในรูปแบบเส้นเวลา (Timeline) นับตั้งแต่ปีแรกที่ประสูติจนกระทั่งสวรรคต และพระราชปณิธานที่มีผู้สานต่อผ่านมูลนิธิหรือองค์กรต่างๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

วงที่ 1 พ.ศ.2443-2460 ชีวิตในวัยเยาว์ เรียนรู้ เติบโตในชุมชนเล็กๆ ใกล้วัดอนงคาราม ได้เป็นข้าหลวงในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ (กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร) กระทั่งได้ร่ำเรียนในฐานะนักเรียนพยาบาล โรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์และหญิงพยาบาลแห่งศิริราช และมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาวิชาพยาบาลไปศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา

ช่วงที่ 2 พ.ศ.2460-2466 ชีวิตของการเป็นนักเรียนทุนในต่างประเทศ และอภิเษกสมรสกับสมเด็จฯเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ และสร้าง “ครอบครัวมหิดล”

ช่วงที่ 3 พ.ศ.2467-2475 ชีวิตครอบครัวเริ่มได้ไม่นานก็ประสบกับความสูญเสียสมเด็จฯเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ สิ้นพระชนม์ และการอภิบาลพระโอรสธิดาท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมและประเทศ ณ วังสระปทุม

ช่วงที่ 4 พ.ศ. 2476-2514 ช่วงเวลาที่ถวายพระอภิบาลและอบรมพระโอรสธิดา ที่ทรงศึกษาต่อต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังนำเสนอผ่านสมุดเลกเชอร์ลายพระหัตถ์ และตำราวิชาต่างๆ ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงสนพระราชหฤทัย

ช่วงที่ 5 พ.ศ.2515-2538 นำเสนอการทรงงานอดิเรกที่โปรด

และช่วงที่ 6 พ.ศ.2539-ปัจจุบันพระราชปณิธานยังคงได้รับการสืบสานผ่านหน่วยงานและองค์กรต่างๆมาจนถึงปัจจุบัน เช่น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และโครงการพัฒนาดอยตุงฯ รวมทั้งการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน.

 

ข้อมูลโดย ไทยรัฐออนไลน์ ฉบับพิมพ์ 19 ต.ค. 2563 05:01 น.

https://www.thairath.co.th/news/royal/1956015