คิด Creative Thailand ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562 ปีที่ 10 ฉบับที่ 10

วลีเดิมที่เราคุ้นเคยว่า ‘ปลาใหญ่กินปลาเล็ก’ อาจไม่เป็นจริงเท่ากับการที่ปลาเล็กพัฒนาความสามารถของตัวเองจนเป็น ‘ปลาเร็วแซงปลาใหญ่’ เพราะการที่จะอยู่แข่งขันในสนามธุรกิจทุกวันนี้ คือการที่เราสร้างความสามารถของตัวเองให้อยู่เหนือคู่แข่ง หรือที่เรียกว่า Unfair Advantage ความสามารถที่ว่านี้จะต้องเป็นของมีค่า หายาก เลียนแบบหรือทดแทนไม่ได้ทั้งหมด และเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ เพียงแต่เราต้องหาให้เจอ...เพราะโอกาสมีอยู่เสมอ สำหรับคนที่มองเห็นข้อได้เปรียบของตัวเองและรู้จักดึงมันมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลโดย นิตยสารคิด Creative Thailand

Issued date : Jul 12, 2019
Publisher : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
Category : ทั่วไป
Page : 36
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
คิด Creative Thailand ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562 ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 
520 a : Description 
วลีเดิมที่เราคุ้นเคยว่า ‘ปลาใหญ่กินปลาเล็ก’ อาจไม่เป็นจริงเท่ากับการที่ปลาเล็กพัฒนาความสามารถของตัวเองจนเป็น ‘ปลาเร็วแซงปลาใหญ่’ เพราะการที่จะอยู่แข่งขันในสนามธุรกิจทุกวันนี้ คือการที่เราสร้างความสามารถของตัวเองให้อยู่เหนือคู่แข่ง หรือที่เรียกว่า Unfair Advantage ความสามารถที่ว่านี้จะต้องเป็นของมีค่า หายาก เลียนแบบหรือทดแทนไม่ได้ทั้งหมด และเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ เพียงแต่เราต้องหาให้เจอ...เพราะโอกาสมีอยู่เสมอ สำหรับคนที่มองเห็นข้อได้เปรียบของตัวเองและรู้จักดึงมันมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลโดย นิตยสารคิด Creative Thailand 
300 a : Total pages 
36 
260 b : Name of publisher 
Creative Tone ontent & Design for Social Change 
260 c : Date of publication 
กรกฎาคม 2562 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.