บทเจริญพระพุทธมนต์ 12 สิงหาคม 2560 สืบสานพระราชปณิธาน ธรรมราชินี
Call No. : 923.1593 ส426บ 2560
Publisher : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย
Published Date : ส426บ
Page : 143
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000014684 บทเจริญพระพุทธมนต์ 12 สิงหาคม 2560 สืบสานพระราชปณิธาน ธรรมราชินี On shelf  Login 
0000014685 บทเจริญพระพุทธมนต์ 12 สิงหาคม 2560 สืบสานพระราชปณิธาน ธรรมราชินี On shelf  Login 
0000014686 บทเจริญพระพุทธมนต์ 12 สิงหาคม 2560 สืบสานพระราชปณิธาน ธรรมราชินี On shelf  Login 
0000014687 บทเจริญพระพุทธมนต์ 12 สิงหาคม 2560 สืบสานพระราชปณิธาน ธรรมราชินี On shelf  Login 
0000014688 บทเจริญพระพุทธมนต์ 12 สิงหาคม 2560 สืบสานพระราชปณิธาน ธรรมราชินี On shelf  Login 
0000014689 บทเจริญพระพุทธมนต์ 12 สิงหาคม 2560 สืบสานพระราชปณิธาน ธรรมราชินี On shelf  Login 

MARC Information

041 a : Language 
ไทย 
050 b : Item/Issue No. 
1-6 
050 b : Publish Year 
2560 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ส426บ 
245 a : Title 
บทเจริญพระพุทธมนต์ 12 สิงหาคม 2560 สืบสานพระราชปณิธาน ธรรมราชินี 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพมหานคร 
260 b : Name of publisher 
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย 
300 a : Total pages 
143 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.