เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมายุครบ ๔ รอบ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓

กรมศิลปากร จัดพิมพ์เผยแพร่

Published date : Oct 22, 2020
Publisher : กรมศิลปากร
Page : 4
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมายุครบ ๔ รอบ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓ 
260 b : Name of publisher 
อมรินทร์การพิมพ์ 
260 c : Date of publication 
พ.ศ.2523 
300 a : Total pages 
520 a : Description 
กรมศิลปากร จัดพิมพ์เผยแพร่ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.