จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ฉบับสื่อมวลชน

ข้อมูลโดย สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

Call No. : 923.1593 ก167จ 2563
Publisher : กรมศิลปากร
Published Date :
Page : 500
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000016075 จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ฉบับสื่อมวลชน On shelf  Login 

MARC Information

041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ก167จ 
050 b : Publish Year 
2563 
100 a : Author 
245 a : Title 
จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ฉบับสื่อมวลชน 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
กรมศิลปากร 
260 c : Date of publication 
พ.ศ. 2563 
300 a : Total pages 
500 
520 a : Description 
ข้อมูลโดย สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.