หนังสือ กษัตริย์นักพัฒนา เล่มนี้ สำนักงาน กปร. ได้รวบรวมเรียบเรียงข้อมูลใหม่พร้อมจัดพิมพ์เผยแพร่ในปี 2562 เป็นต้นมา เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน และองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ รวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นหลักการในการดำเนินงานพัฒนาด้านต่างๆ ให้ก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ

Call No. : 923.1593 ส6ก ฉ.1 ฉบับปรุงปรุง 2563
Publisher : สำนักงาน กปร.
Published Date : ส6ก ฉ.1 ฉบับปรุงปรุง
Page : 119
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000015982 กษัตริย์นักพัฒนา On shelf  Login 
0000015983 กษัตริย์นักพัฒนา On shelf  Login 
0000015984 กษัตริย์นักพัฒนา On shelf  Login 
0000015985 กษัตริย์นักพัฒนา On shelf  Login 
0000015986 กษัตริย์นักพัฒนา On shelf  Login 
0000015987 กษัตริย์นักพัฒนา On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786167671598 
041 a : Language 
ไทย 
050 b : Publish Year 
2563 
050 b : Item/Issue No. 
ฉ.1-ฉ.3 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ส6ก ฉ.1 ฉบับปรุงปรุง 
245 a : Title 
กษัตริย์นักพัฒนา 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กปร. 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 c : Date of publication 
กุมภาพันธ์ 2563 
300 a : Total pages 
119 
520 a : Description 
หนังสือ กษัตริย์นักพัฒนา เล่มนี้ สำนักงาน กปร. ได้รวบรวมเรียบเรียงข้อมูลใหม่พร้อมจัดพิมพ์เผยแพร่ในปี 2562 เป็นต้นมา เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน และองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ รวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นหลักการในการดำเนินงานพัฒนาด้านต่างๆ ให้ก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.