พระมหาชนกกับแนวคิดการพัฒนามนุษย์และองค์การ อัจฉริยภาพอันสร้างสรรค์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตอนที่ 2 พระมหาชนกกับแนวคิดการพัฒนามนุษย์และองค์การ อัจฉริยภาพอันสร้างสรรค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หน้า 90-94

Call No. : -
Publisher : People
Published Date :
Category : ทั่วไป
Page : 5
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
พระมหาชนกกับแนวคิดการพัฒนามนุษย์และองค์การ อัจฉริยภาพอันสร้างสรรค์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
260 b : Name of publisher 
People 
260 c : Date of publication 
December 2011 
300 a : Total pages 
520 a : Description 
ตอนที่ 2 พระมหาชนกกับแนวคิดการพัฒนามนุษย์และองค์การ อัจฉริยภาพอันสร้างสรรค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หน้า 90-94 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.