พระราชกรณียกิจระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๐

สำนักราชเลขาธิการได้ประมวลพระราชกรณียกิจในรอบปีที่ล่วงแล้ว ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๐ พร้อมทั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ข้อมูลโดยสำนักราชเลขาธิการ

Published date : May 27, 2019
Publisher : สำนักราชเลขาธิการ
Category : ทั่วไป
Page : 436
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
พระราชกรณียกิจระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๐ 
260 b : Name of publisher 
บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด 
300 a : Total pages 
436 
520 a : Description 
สำนักราชเลขาธิการได้ประมวลพระราชกรณียกิจในรอบปีที่ล่วงแล้ว ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๐ พร้อมทั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ข้อมูลโดยสำนักราชเลขาธิการ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.