60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

มี DVD 6 แผ่น ประกอบหนังสือ บรรณาธิการ สมรักษ์ เจียมธีรสกุล

Call No. : 929.7593 ค965ห 2559
Publisher : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Published Date :
Page : -
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000015973 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786164067899 
041 a : Language 
ไทย 
050 b : Author ID 
ค965ห 
050 b : Publish Year 
2559 
050 a : Classification No. 
245 a : Title 
60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
260 c : Date of publication 
พ.ศ. 2559 
520 a : Description 
มี DVD 6 แผ่น ประกอบหนังสือ บรรณาธิการ สมรักษ์ เจียมธีรสกุล 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.