แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2559
Published date : Feb 13, 2018
Publisher : สำนักงานศาลปกครอง
Category : ทั่วไป
Page : 80
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786163330680 
245 a : Title 
แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2559 
260 b : Name of publisher 
สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 
260 c : Date of publication 
สิงหาคม 2560 
300 a : Total pages 
80 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.