กัลยาณิวัฒนาคารวาลัย องค์อุปถัมภ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

สาระสำคัญได้ประมวลเรื่องราวเกี่ยวกับพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ สวช. ในด้านงานศิลปะการแสดง โดยทรงรับวงดุริยางค์เยาวชนไทย และมูลนิธินาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก ไว้ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงให้การสนับสนุน ส่งเสริมดนตรีสากลในประเทศให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยะประเทศ และทรงสนับสนุนส่งเสริมการแสดงหุ่นละครเล็ก เพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าจากราชประเพณีส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เช่น วัฒนธรรมการถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเพณีการจัดโกศพระบรมศพ ตำนานการก่อสร้างพระเมรุมาศ ราชรถในงานพระราชพิธี มหรสพส่งเสด็จ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นต้น

Call No. : 929.709593 ก167ก 2551
Publisher : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
Published Date :
Page : 152
Rating :
Barcode Title of Copy Status
000013376 กัลยาณิวัฒนาคารวาลัย องค์อุปถัมภ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9789744171481 
041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ก167ก 
050 b : Publish Year 
2551 
245 a : Title 
กัลยาณิวัฒนาคารวาลัย องค์อุปถัมภ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
260 c : Date of publication 
2551 
300 a : Total pages 
152 
350 a : Price 
520 a : Description 
สาระสำคัญได้ประมวลเรื่องราวเกี่ยวกับพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ สวช. ในด้านงานศิลปะการแสดง โดยทรงรับวงดุริยางค์เยาวชนไทย และมูลนิธินาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก ไว้ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงให้การสนับสนุน ส่งเสริมดนตรีสากลในประเทศให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยะประเทศ และทรงสนับสนุนส่งเสริมการแสดงหุ่นละครเล็ก เพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าจากราชประเพณีส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เช่น วัฒนธรรมการถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเพณีการจัดโกศพระบรมศพ ตำนานการก่อสร้างพระเมรุมาศ ราชรถในงานพระราชพิธี มหรสพส่งเสด็จ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นต้น 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.